Ponowne otwarcie 8 czerwca 2020 – zasady bezpieczeństwa podczas epidemii

Miło nam poinformować, że 8 czerwca 2020 klub znów będzie otwarty!

Kochani Klubowicze,

Wasze bezpieczeństwo oraz komfort ćwiczeń jest dla nas priorytetową sprawą. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby już od poniedziałku zapewnić Wam to wszystko w klubie.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu bezpiecznego przebywania w klubie oraz korzystania z zajęć fitness/siłowni:

 • Podczas treningu nie musisz nosić maseczki. Natomiast przed i po treningu na terenie obiektu należy nosić osłonę nosa i ust.
 • Utrzymuj bezpieczną odległość, przynajmniej 2 m.
 • Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się 1 obsługiwana osoba.
 • Klubowicz powinien każdorazowo dezynfekować ręce przy wejściu na teren klubu, przed wejściem na salę oraz po wyjściu z niej.
 • Po każdych zajęciach obowiązuje dezynfekowanie używanego na treningu sprzętu. Zaleca się używanie swoich mat lub ręcznika.
 • Zajęcia będą odbywać się na świeżym powietrzu oraz przy otwartych oknach oraz drzwiach.
 • Dopuszczalna ilość osób na sali fitness – 15, na siłowni – 15 i strefie cross fit – 15
 • Wszystkie zajęcia są na zapisy ! Zapisów można dokonać poprzez zakładkę „Grafik” dostępną na stronie www,fitart.com.pl lub telefonicznie pod nr 506102046. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy unikania zapisywania się bezpośrednio w recepcji.
 • Prosimy o nieprzychodzenie na zajęcia wcześniej, niż 10 min. przed zajęciami.
 • Osoby z grup wysokiego ryzyka (w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), prosimy o rozważenie decyzji o korzystaniu z zajęć fitness / siłowni w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, lub zaniechanie korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 • Klubowicze, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, będą upominani przez personel, w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.